ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ, ਸਮਝ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

in Punjabi Poetry by

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ, ਸਮਝ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਉਸਨੇ, ਅਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ

– ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ –

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*