ਅੱਜ ਖੌਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ
ਅੱਜ ਖੌਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ

ਅੱਜ ਖੌਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ

in Punjabi Poetry

ਅੱਜ ਖੌਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਿਸਕਿਆ
– ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ –

5 Comments

Write Your Comment!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.